تبلیغات
شیشه - #آخرین_شب_مجردی
شیشه

اینجا محلیه واسه عبور نور!!!


از الان گفته باشم ک ما هنگ اوور نداریما:دی

امشب بعد از هزارو شیشصدو شصتو یک شب میشه آخرین شب مجردی ما.

تو هزار شیشصد هفتصد روز گذشته یک عالمه خنده داشتیم،گریه داشتیم،اشک شوق از حج دانشجویی ،اشک شوق از جشن فارغ التحصیلی ،اشک شوق برای سرباز معلم شدن اشک شوق برای دیدن هم بعد پنجاه و هشت هزار روز لعنتی،اشک شوق واسه کار پیدا کردن .اشک برای دلتنگیای طولانی برای ترس از دست دادن برای نداشتن یه الماس قیمتی برای یک عالمه تنهایی.

امشب تا صبح دوست دارم بیدار باشمو خاطرات گذشته رو چه تلخ چه شیرین مرور کنم .امشب قرار دوتامون برای یک صبح جدید آماده بشیم.امشب پر هستیم از اهداف تازه.از رویاهای رنگین کمونی،از تصمیمات بزرگ.امشب به این فکر میکنیم که فردا ساعت سه و نیم قرار فرشته ها مهمان سفره عقد ما بشن. امشب در سر شوری دارم. . .

بیست مهر نوشت:بزرگی که قرار بود خطبه رو جاری کنه به دلایلی برنامه ی امروزش جا به جا شد و خوب انشاالله بی حرف پیش فردا،بیستو یک مهر نود و چهار میشه تاریخی که فرشته ها همه دعوتن سر سفره عقد ما:-*

#آخرین_شب_مجردیاز الان گفته باشم ک ما هنگ اوور نداریما:دی

امشب بعد از هزارو شیشصدو شصتو یک شب میشه آخرین شب مجردی ما.

تو هزار شیشصد هفتصد روز گذشته یک عالمه خنده داشتیم،گریه داشتیم،اشک شوق از حج دانشجویی ،اشک شوق از جشن فارغ التحصیلی ،اشک شوق برای سرباز معلم شدن اشک شوق برای دیدن هم بعد پنجاه و هشت هزار روز لعنتی،اشک شوق واسه کار پیدا کردن .اشک برای دلتنگیای طولانی برای ترس از دست دادن برای نداشتن یه الماس قیمتی برای یک عالمه تنهایی.

امشب تا صبح دوست دارم بیدار باشمو خاطرات گذشته رو چه تلخ چه شیرین مرور کنم .امشب قرار دوتامون برای یک صبح جدید آماده بشیم.امشب پر هستیم از اهداف تازه.از رویاهای رنگین کمونی،از تصمیمات بزرگ.امشب به این فکر میکنیم که فردا ساعت سه و نیم قرار فرشته ها مهمان سفره عقد ما بشن. امشب در سر شوری دارم. . .

بیست مهر نوشت:بزرگی که قرار بود خطبه رو جاری کنه به دلایلی برنامه ی امروزش جا به جا شد و خوب انشاالله بی حرف پیش فردا،بیستو یک مهر نود و چهار میشه تاریخی که فرشته ها همه دعوتن سر سفره عقد ما:-*

#آخرین_شب_مجردی
[ یکشنبه نوزدهم مهر 1394 ] [ ساعت 18 و 24 دقیقه و 19 ثانیه ] [ شیشه ] نظرات      قالب ساز آنلاین